Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie:„Działania wspierające przedsiębiorczość

Prezydent Miasta Krakowa  ogłasza Otwarty Konkurs Ofert oraz nabór na członków Komisji Konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Tytuł zadania publicznego: „Działania wspierające przedsiębiorczość, z elementami badania potencjału biznesowego miasta w latach 2021-2026”.

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie:„Działania wspierające przedsiębiorczość
Fot. biznes.krakow.pl

Komórka realizująca: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 120 000 zł.

Termin realizacji zadania: 1 września– 31 grudnia 2020r.

Miejsce realizacji zadania: Kraków

Warunki realizacji zadania publicznego:

W ramach konkursu dofinansowanie przyznawane będzie na działania mające na celu wspieranie i rozwój przedsiębiorczości w Krakowie oraz promowanie postaw przedsiębiorczych poprzez m.in.:

- organizację szkoleń i warsztatów oraz spotkań informacyjnych,

- organizację wydarzeń promujących przedsiębiorców lokalnych, ale także postawy proprzedsiębiorcze,

- prowadzenie punktów wsparcia dla przedsiębiorców,

- prowadzenie działań aktywizujących lokalnych przedsiębiorców np. poprzez budowanie sieci wsparcia i współpracy między nimi, a także między przedsiębiorcami i NGO.

Pełna treść ogłoszenia, wraz z załącznikami.

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: PAWEŁ MAJKA
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także