Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do projektu 19a

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji informuje o możliwości zgłaszania uwag do projektu "Shapers of the Future", zgłoszonego w ramach ubiegania się o dotacje z tytułu art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do projektu 19a
Fot. biznes.krakow.pl

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 czerwca 2020 r. przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

•drogą e-mail na adres: msp@um.krakow.pl

Oferta "Shapers of the Future"

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: PAWEŁ MAJKA
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także