Innovation Coach - Info Day w Krakowie, 9 stycznia 2020

Zapraszamy przedsiębiorców na Dzień Informacyjny w ramach którego przedstawimy Państwu ofertę finansowania dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR), programu Horyzont 2020 oraz nadchodzącego Horyzontu Europa.

Innovation Coach - Info Day w Krakowie, 9 stycznia 2020
Fot. CTT Politechnika Krakowska

Głównym celem Dnia Informacyjnego jest przedstawienie oferty Programu STEP, który skierowany jest do przedsiębiorców, gotowych wdrożyć innowacje, z pomocą funduszy europejskich, m.in. oferowanych przez Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój. Projekt STEP to kompleksowy instrument, składający się z dwóch etapów - ścieżek. Pierwsza z nich polega na opracowaniu wstępnej koncepcji na projekt i przesłaniu jej do ekspertów Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Eksperci STEP, posiadający doświadczenie w ocenie wniosków, sprawdzą państwa pomysł i opracują rekomendację  do udoskonalenia wniosku, zwiększającego jego szanse na uzyskanie finansowania. Druga ścieżka umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie z usługi coachingu innowacji - usługi doradczej wykonanej przez wysokiej klasy ekspertów ds. innowacji i mającej na celu ocenę potencjału przedsiębiorstwa, analizę otoczenia gospodarczego oraz mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Wynikiem tej usługi  będzie opracowanie przez coacha zindywidualizowanej Rekomendacji dla przedsiębiorstwa, która powinna zawierać wspólnie wypracowany pomysł na wdrożenie innowacji do przedsiębiorstwa, jak również wskazanie sposobu sfinansowania tego procesu z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Udział w Dniu Informacyjnym to również doskonała okazja do spotkania z osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za realizację Instrumentów STEP oraz Programów POIR i Horyzont2020. Dodatkowo będą mieć Państwo możliwość poznania firm, którym udało się skorzystać z tych środków.

Rejestracja na spotkanie i szczegółowa agenda są dostępne na stronie projektu: https://www.innovationcoach.pl/wydarzenie/23-info-day-w-krakowie

Miejsce: Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, sala konferencyjna "Kotłownia"

Termin: 9 stycznia 2020r., godz. 10:00 - 14:45

Udział spotkaniu jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji...

pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA STASIAK
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także