Ogłoszene o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonych w trybie 19a

W Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Krakowa złożone zostały dwie nowe oferty w trybie 19a

Ogłoszene o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonych w trybie 19a
Fot. biznes.krakow.pl

Uznając celowość realizacji zgłoszonych zadań publicznych przez podmioty, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn." Przywództwo z misją: Laboratorium 2019" - termin składania uwag: 11.08.2019.
 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."Wsparcie krakowskiej społeczności startupowej w zakresie edukacji młodzieży szkolnej" - termin składania uwag: 11.08.2019

Uwagi można składać:

• na piśmie (Plac Wszystkich Świętych 3-4 pok. 347 , sekretariat Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji)

• drogą e-mail na adres: msp@um.krakow.pl

Więcej informacji, w tym oferty i formularze uwag.

Tagi: startup, biznes

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: PAWEŁ MAJKA
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także