Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Jesienny Uniwersytet Przedsiębiorczości i Innowacji

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Jesienny Uniwersytet Przedsiębiorczości i Innowacji
Fot. biznes.krakow.pl

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 lipca 2019 r. przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

  • na piśmie (Plac Wszystkich Świętych 3-4 pok. 347 , sekretariat Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji)
  • drogą e-mail na adres: msp@um.krakow.pl

Więcej informacji...

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA STASIAK
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także