Duże zainteresowanie małym ZUS-em w Krakowie

Ponad 5,5 tys. krakowskich przedsiębiorców zgłosiło się do małego ZUS. Termin na składanie dokumentów minął 8 stycznia. Następna szansa na zgłoszenie chęci przystąpienia do małego ZUS, dopiero za rok.

Duże zainteresowanie małym ZUS-em w Krakowie
Fot. mat. prasowe

W Krakowie 5 552 przedsiębiorców zadeklarowało chęć opłacania niższych składek w ramach małego ZUS. W  Małopolsce  wnioski o tę ulgę złożyło 12,5  tys. osób, w kraju zaś 127 tys.

Termin, na składanie dokumentów uprawniających do ulgi, minął 8 stycznia. Drobni przedsiębiorcy, którzy przeoczyli ten termin, będą mogli skorzystać z ulgi dopiero za rok. Przed styczniem 2020 r., do małego ZUS będą mogły przystąpić tylko te osoby, które nabędą uprawnienia w trakcie 2019 r. np. osoby wznawiające wcześniej zawieszoną działalność gospodarczą.

Ostateczna liczba osób która skorzysta z małego ZUS może ulec zmianie.  Sama deklaracja przystąpienia do ulgi nie gwarantuje możliwości z skorzystania z niej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł zweryfikować czy danemu przedsiębiorcy mały ZUS faktycznie przysługuje, tzn. czy spełnił warunki przewidziane przepisami prawa.

Przypomnijmy, z małego ZUS można skorzystać, jeśli w poprzednim roku kalendarzowym prowadziło się działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni, a działalność ta była zarejestrowana w CEIDG (dotyczy to także wspólnika spółki cywilnej). Nie można w poprzednim roku kalendarzowym rozliczać się w formie karty podatkowej, ani korzystać ze zwolnienia z VAT. Z małego ZUS można skorzystać, jeśli przychody z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy nie przekroczyły 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 000 złotych w 2018r.

 

Anna Szaniawska
Regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA STASIAK
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także