Otwarcie Oddziału Terenowego Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Krakowie

Informujemy, że został otwarty Oddział Terenowy Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Krakowie.

Otwarcie Oddziału Terenowego Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Krakowie
Fot. mat. prasowe

Instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców została utworzona, aby chronić interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz poprawić jakość otoczenia prawnego, w którym działają. Rzecznik może występować o interpretacje przepisów oraz wyjaśnienia prawne, wnioskować o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego względem urzędników naruszających zasady ustanowione Konstytucją Biznesu.

Pełnomocnikiem terenowym Rzecznika MŚP Oddziału w Krakowie został Grzegorz Piątkowski. Biuro Rzecznika MŚP w Krakowie mieści się przy ul. Kanoniczej 11, w oficynie, na pierwszym piętrze. Czynne jest w godz. 8.30-16.30. Adres e-mail do kontaktu: grzegorz.piatkowski@gmail.com

pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA STASIAK
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także