Pieniądze do wzięcia z ZUS - nawet 500 tysięcy złotych

ZUS ogłosił konkurs dla przedsiębiorców na dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy. Od 16 lipca, można składać wnioski. Kwoty dofinansowania sięgają od 10 tysięcy do 500 tysięcy złotych.  Program adresowany jest do wszystkich firm, a poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa.

Pieniądze do wzięcia z ZUS - nawet 500 tysięcy złotych
Fot. mat. prasowe

Celem konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi
oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. ZUS finansuje projekty
o charakterze doradczym, inwestycyjnym i doradczo-inwestycyjnym.

Kto może wziąć  udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział aktywni przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz mają opłacone podatki. Ponadto nie znajdują
się w stanie likwidacji, nie prowadzone jest wobec nich postępowanie upadłościowe.
Nie ubiegali się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania.

- Poziom dofinansowania zależy od wartości projektu oraz  liczby zatrudnionych pracowników. Przedsiębiorcy, którzy ubezpieczają do 9 osób, mogą uzyskać nawet do 90 procent szacowanej wartości projektu. Firmy, zatrudniające od 10 do 49 osób, mogą liczyć na 80 procent takiego dofinansowania. Kwota, jaką ZUS planuje wydać na poprawę bezpieczeństwa w zakładach pracy  dofinansowując najlepsze projekty  wynosi 50 mln zł – mówi Bożena Bielawska p.o. regionalnego rzecznika prasowego ZUS w Małopolsce.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 16 lipca do 23 sierpnia. Zostaną wybrane te projekty, które  zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Firmy mogą zdobyć  dofinansowanie na działania zmniejszające nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie
w miejscu pracy czy też  na sprzęt, który ograniczy obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego pracowników. Rozpatrzenie wniosku jest dwuetapowe. W pierwszym etapie złożone wnioski ZUS sprawdzi pod kątem formalnym – czy są kompletne i poprawne. Następnie dokumenty trafią
do ekspertów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, którzy odpowiadają za merytoryczną ocenę projektów.

Regulamin konkursu i wzory dokumentów są na www.zus.pl. Dodatkowe pytania można kierować pod adres konkurs@zus.pl

 
Bożena Bielawska
p.o. regionalnego rzecznika ZUS w Małopolsce

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA STASIAK
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także