Informacje na temat działań i projektów UMK

Wynajmij lokal użytkowy!

Po czterech miesiącach przerwy wracają aukcje na najem lokali użytkowych. Złagodzenie restrykcji sanitarnych umożliwiło zorganizowanie aukcji w lipcu. Termin – zgodnie z obowiązującymi zasadami – planowany jest na ostatni roboczy dzień miesiąca, czyli 31 lipca.

GUP - trwa nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

Od 3 do 17 lipca 2020 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców.

Postojowe: niemal pół miliarda złotych w regionie

W Małopolsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił do tej pory już prawie 233 tys. świadczeń postojowych, na łączną kwotę ponad 455 mln złotych. W całym kraju przekazano osobom, które prowadzą działalność gospodarczą albo wykonują umowy cywilnoprawne 2,1 mln świadczeń, w łącznej wysokości 4,1 mld złotych.

Wsparcia dla krakowskich przedsiębiorców ciąg dalszy

Miasto przedłuża o kolejne dwa miesiące obniżki w opłatach za udostępnienie miejsca pod działalność ogródków gastronomicznych. Dodatkowo te zlokalizowane poza pasem drogowym, funkcjonujące na podstawie umów zawartych z Wydziałem Spraw Administracyjnych UMK mają być czynne krócej niż do tej pory.

Konkurs  „Mój Pierwszy Biznes”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z Miasta Krakowa do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu  „Mój Pierwszy Biznes” organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie we współpracy z Gminą Miejską Kraków i ABSL.

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie:„Działania wspierające przedsiębiorczość

Prezydent Miasta Krakowa  ogłasza Otwarty Konkurs Ofert oraz nabór na członków Komisji Konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Tytuł zadania publicznego: „Działania wspierające przedsiębiorczość, z elementami badania potencjału biznesowego miasta w latach 2021-2026”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do projektu 19a

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji informuje o możliwości zgłaszania uwag do projektu "Shapers of the Future", zgłoszonego w ramach ubiegania się o dotacje z tytułu art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

 

Konsultacje społeczne w sprawie Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22

Przedłużenie konsultacji Klastra Zabłocie 20.22