górne tło

Miejskie wsparcie: podatki i opłaty lokalne

Krakow PL logo

 

 

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

Kategorie wsparcia:

Ulgi w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy Miejskiej Kraków dla podatników, do których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w formie:

Usługa (Procedura) PD 1 - pełny opis procedury + wszystkie załączniki

Ulgi w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy Miejskiej Kraków dla podatników, do których nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w formie:

Usługa (Procedura) PD-2 - pełny opis procedury + wszystkie załączniki

 

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis.

 

 

Dane kontaktowe do komórki wspierającej:

 

Wydziału Podatków i Opłat - PD

Aleja Powstania Warszawskiego 10

31-541 Kraków

Referat ds. Orzecznictwa i Postępowań Podatkowych

al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

pok. 319 tel. 12 616 9211

pok. 320 tel. 12 616 9217

Pełna informacja o wsparciu: