górne tło

Klaster Life Science Kraków ze Srebrną Odznaką Jakości Zarządzania

Jako drugi klaster w Polsce a ok. 50 w Europie, Klaster LifeScience Kraków został nagrodzony międzynarodową odznakąCluster Management Excellence Silver Label Certificate”, czyli Srebrną Odznakę Jakości Zarządzania Klastrem. To kolejny już stopień europejskiego certyfikatu doskonałości.

Klaster LifeScience Kraków został poddany analizie benchmarkingowej i audytowi certyfikacyjnemu, które wykazały, że procesy zarządzania klastrem, które systematycznie są wdrażane w organizacji, przebiegają pozytywnie i potwierdzają jakość oraz oddziaływanie Klastra w Regionie i na arenie europejskiej. Metodologia opracowana została przez międzynarodowy zespół ekspertów ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis).

Benchmarking obejmuje następujące obszary:

Certyfikat stanowi narzędzie uwierzytelnienia organizacji klastrowych. Potwierdza ich jakość i wartość. Ma za zadanie wyróżnić je, motywować do współzawodnictwa oraz przyczyniać się do wzrostu zainteresowania klastrem potencjalnych partnerów. Jest on przyznawany przez ESCA tylko najlepszym organizacjom klastrowym i tylko na dwa lata.

Organizacja klastra zostaje także wpisana do publicznej bazy danych klastrów uczestniczących w procesie weryfikacyjnym. Bazę danych wszystkich organizacji, odnaleźć można pod adresem: www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters.

System przyznawania certyfikatów jest działaniem uznanym w całej Europie. Narzędzie to jest honorowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, jak również Polskie Ministerstwo Gospodarki.

--

Klaster LifeScience Kraków powstał w 2006 r. jako sieć współpracy instytucji i firm z makroregionu Polski Południowej, które połączyły wspólne cele i wizja rozwoju ekosystemu innowacji w obszarze biotechnologii i life science. Od 21 października 2016 roku, Klaster posiada status Krajowego Klastra Kluczowego.

Więcej o Klastrze dowiesz się na stronie www.lifescience.pl.