górne tło

Twój biznes potrzebuje innowacji? Zgłoś się do Akademii Menadżera Innowacji

Do 21 maja br. przedsiębiorcy mogą zgłaszać swój udział w trzeciej edycji Akademii Menadżera Innowacji - projektu szkoleniowo-doradczego PARP.

Do AMI mogą przystąpić przedstawiciele firm bez względu na branżę i wielkość firmy. Dofinansowanie ze środków UE wynosi do 80 proc. dla mikro-, małych i średnich firm oraz do 50 proc. dla dużych. Pierwszy zjazd odbędzie się w czerwcu 2021 r. Ze względu na pandemię koronawirusa, wszystkie zaplanowane w tej edycji wydarzenia będą się odbywały w formule online. Akademia jest finansowana z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej informacji na stronie PARP....