górne tło

Krakowski Panel Klimatyczny - nowe spotkanie

Urząd Miasta Krakowa wspólnie z Instytutem Polityk Publicznych, operatorem procesu, realizuje zadanie pn. Krakowski Panel Klimatyczny.

W dniu 10 kwietnia 2021 roku miało miejsce pierwsze spotkanie przedmiotowego panelu. Kolejne zaplanowano już na najbliższą sobotę 17 kwietnia 2021 roku.

Krakowski Panel Klimatyczny poświęcony jest zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta. Jego celem jest wypracowanie odpowiedzi na pytanie: Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?

Czym jest panel obywatelski?

Panel obywatelski jest formą demokracji deliberacyjnej. Jest to sposób podejmowania istotnych decyzji przez losowo wyłonioną grupę obywateli, której rolą jest rozstrzygnięcie danej sprawy biorąc pod uwagę dobro wspólne. Grupa ta ma odzwierciedlać ogólną populację.

Więcej informacji, w tym transmisja z pierwszego spotkania