górne tło

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Gminnym Komisarzem Spisowym w Krakowie jest Prezydent Miasta Krakowa. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin. Obowiązkową metodą udziału jest samospis internetowy – należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy na stronie:

<< spis.gov.pl >>

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia badania jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie, korzystając z punktów przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy i miasta, albo przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99.

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi.

Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.

Spiszmy się, bo Liczymy się dla Polski!