górne tło

Pożyczki dla start-upów i MSP

Pożyczki dla start-upów i MSP - propozycja pomocy finansowej dla Przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej.

Pożyczka dla Start-upów:

Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (tj. działających na rynku nie dłużej niż 2 lata), dla których barierą w dostępie do kapitału jest krótka historia kredytowa lub jej brak, niewystarczające zabezpieczenia, brak możliwości finansowania ze środków zewnętrznych wydatków obrotowych.

W szczególności:

Pożyczka Płynnościowa:

Przeznaczona dla przedsiębiorców dotkniętych bezpośrednio skutkami wybuchu pandemii COVID-19. Wsparcie skierowane jest dla MŚP do 2 lat działalności, którzy nie byli w trudnej sytuacji na 31.12.2019. Instrument obrotowy ma na celu zaspokojenie potrzeb bieżących przedsiębiorców.

W szczególności:

Instytucje aktualnie wdrażające Instrument ,,Pożyczka dla Start-upów”