górne tło

Krakowskie Spotkanie Samorządów Gospodarczych i Lokalnych

Dyskusja nad problemami samorządów a także idea utworzenia platformy wymiany doświadczeń i współpracy w postaci Think Tanku Samorządowego jest głównym celem zainicjowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie i Miasto Kraków, „Krakowskiego Spotkania Samorządów Gospodarczych i Lokalnych”, które odbędzie się 8 października.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele zarówno dużych miast wojewódzkich  jak i mniejszych samorządów aktywnie działających w dobie kryzysu oraz ogólnopolskie i lokalne samorządy gospodarcze oraz organizacje pracodawców i otoczenia biznesu (Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, BCC, ABSL, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Banków Polskich, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polska Rada Biznesu, ASPIRE, Krakowska Kongregacja Kupiecka, Krakowska Izba Turystyki,  American Chamber of Commerce in Poland,  Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Polsko-Niemiecka Izba Gospodarcza, Francusko-Polska Izba Gospodarcza).

W trakcie spotkania przedstawiony zostanie „Raport Samorządowy - Pomiędzy nadzwyczajnymi zadaniami a ograniczonymi możliwościami – samorząd terytorialny w czasie pandemii” przygotowany przez zespół ekspercki Open Eyes Economy Summit:  Marcin Bazylak - Prezydent Dąbrowy Górniczej, prof. dr hab. Paweł Churski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Agnieszka Dawydzik – Związek Miast Polskich,  dr Rafał Dutkiewicz – b. prezydent Wrocławia, Joanna Erbel – Laboratorium Rynku Najmu, prof. dr hab. Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Adam Korta – starosta bocheński, Grzegorz Kubalski – Związek Powiatów Polskich, dr Michał Kudłacz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. UWr dr hab. Andrzej Łoś – Uniwersytet Wrocławski, prof. dr hab. Krzysztof Szałucki – Uniwersytet Gdański, Benedykt Węgrzyn – Wójt Gminy Dobra, dr Michał Wolański – Szkoła Główna Handlowa, prof. UEK dr hab. Igor Zachariasz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Spotkanie zakończy się dyskusją, która pozwoli wyznaczyć obszary pracy dla grup roboczych, które przy pomocy ekspertów opracują konkretne propozycje rozwiązań dla problemów zidentyfikowanych w trakcie Spotkania. Rozwiązania te koncentrować się będą w następujących obszarach:

Think Tank Samorządowy spotykać się będzie w Krakowie co roku, praca grup roboczych będzie stała.

Organizatorami są Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie i Miasto Kraków.

Wydarzenie będzie transmitowane za pośrednictwem strony Izby Handlowo-Przemysłowej w Krakowie na Facebooku, na kanale YouTube oraz poniżej. Zapraszamy!