górne tło

Studencie, kup bilet i podróżuj komunikacją miejską

Jak kupić bilet i jak podróżować komunikacją miejską w Krakowie?

Poradnik dla studentów I roku.

 

Korzystając z komunikacji miejskiej w Krakowie najlepiej kupić bilet okresowy. To najtańszy sposób podróżowania. Najwygodniej taki bilet można nabyć w automatach Krakowskiej Karty Miejskiej lub przez Internet korzystając ze strony www.kkm.krakow.pl. W przypadku mieszkańców najlepiej korzystać z aplikacji Karty Krakowskiej mKK.

Osoby niezameldowane oraz te które nie płacą podatków w Krakowie mogą skorzystać z możliwości zakupu biletu poprzez aplikację mobilną mKKM, wystarczy tylko zarejestrować się na stronie m.kkm.krakow.pl i tam kupić bilet (podróżując z biletem zapisanym w smartfonie należy pamiętać, żeby nosić ze sobą legitymację uprawniającą do zniżki).

Jeżeli jednak ktoś przyjdzie do Punktu Sprzedaży Biletów to musi pamiętać, że z powodu pandemii COVID-19 obsługa wszystkich pasażerów odbywa się tam przy zachowaniu obowiązujących obecnie zasad bezpieczeństwa, co m.in. oznacza, że osoby przychodzące do punktów mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu. Liczba osób obsługiwanych w środku każdego z otwartych punktów jest ograniczona i zależy od jego powierzchni (dokładna informacja o tym, ile osób może jednocześnie znajdować się w środku każdego z punktu jest zamieszczona przy wejściu). Przypominamy, że do PSB nie trzeba przychodzić, aby złożyć wniosek o wydanie uprawnień Karty Krakowskiej - można to zrobić przez Internet na stronie www.kk.krakow.pl

Bilet na ELS w automacie

Obecnie studenci ośmiu krakowskich uczelni mogą doładowywać legitymacje od razu w automacie KKM (nie wymagają formatowania w Punktach Sprzedaży Biletów). Są to uczelnie:

1. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

2. Akademia Górniczo-Hutnicza

3. Uniwersytet Jagielloński

4. Politechnika Krakowska

5. Uniwersytet Rolniczy

6. Wyższa Szkoła Europejska

7. Uniwersytet Pedagogiczny

8. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Do dyspozycji studentów tych uczelni jest ponad 170 automatów stacjonarnych do obsługi Krakowskiej Karty Miejskiej oraz ok. 400 automatów mobilnych zamontowanych w pojazdach. Automaty w pojazdach, w których można dokonać zapisu biletu okresowego na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej są oznaczone naklejką informującą o możliwości zapisu uprawnień Karty Krakowskiej.

Aby uniknąć stania w kolejce w Punkcie Sprzedaży Biletów studenci tych uczelni mogą również skorzystać ze strony Internetowej www.kkm.krakow.pl. W zakładce e-bilet można wybrać i kupić dowolny bilet okresowy płacąc przelewem. Następnie wystarczy udać się do automatu stacjonarnego lub specjalnych oznaczonych automatów mobilnych i zapisać bilet na swojej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Studenci zameldowani w Krakowie na stałe lub posiadający PIT za rok ubiegły złożony w Urzędzie Skarbowym w Krakowie mogą kupić bilet z dodatkową zniżką dla mieszkańca (szczegóły znajdują się na stronie www.kk.krakow.pl).

Dodatkowe automaty i bilet semestralny

Studenci pozostałych uczelni, które aktualnie nie przekazują danych do MPK S.A. a chcą nabyć bilet okresowy muszą podejść do jednego z pięciu Punktów Sprzedaży Biletów, aby sformatować swoje legitymacje studenckie na potrzeby zapisu biletu okresowego (adresy PSB są dostępne na stronie www.mpk.krakow.pl). Aby przyspieszyć obsługę pasażerów, w niektórych punktach został zamontowany dodatkowy automat biletowy, w którym będzie możliwość zakupu każdego rodzaju biletu.

Studenci mogą korzystać ze specjalnego Biletu Semestralnego, uprawniającego do wielokrotnych przejazdów (w okresie dowolnych, kolejnych 150 dni wybranych w chwili zakupu) wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi, we wszystkie dni tygodnia w okresie ważności biletu w całej aglomeracji. Do korzystania z Biletu Semestralnego Studenckiego uprawnieni są studenci okazujący ważną legitymację studencką.

Cena biletu to 220 zł (linie miejskie) lub 299 zł (linie miejskie i aglomeracyjne). Studenci, którzy są mieszkańcami Krakowa i uzyskają uprawnienia Karty Krakowskiej za bilet semestralny zapłacą tylko 143 zł (linie miejskie) lub 222 zł (linie miejskiej i aglomeracyjne).

Transport w Krakowie i aglomeracji

System Komunikacji Miejskiej w Krakowie obejmuje swoim zasięgiem obszar miasta Krakowa oraz okolicznych gmin. W wymienionym obszarze, objętym zintegrowanymi usługami przewozowymi, ustalone zostały dwie strefy biletowe:

I strefa biletowa - obejmuje terytorium Gminy Miejskiej Kraków,

II strefa biletowa - obejmuje terytoria Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień z Gminą Miejską Kraków w sprawie integracji lokalnego transportu zbiorowego.

Granice stref biletowych I i II stanowi administracyjna granica Gminy Miejskiej Kraków. Miejsce przebiegu granicy stref biletowych dla każdej trasy linii aglomeracyjnej zaznaczony jest na rozkładzie jazdy. Przy wszystkich przejazdach, zarówno na obszarze miasta Krakowa, jak i gmin ościennych, przewóz bagażu jest bezpłatny.

Uwagi odnośnie funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej można zgłaszać organizatorowi krakowskiego transportu zbiorowego - Zarządowi Transportu Publicznego w Krakowie (www.ztp.krakow.pl)