górne tło

Webinar: Poszukiwanie kanałów dystrybucji na rynkach zagranicznych

Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie zaprasza na cykl 5 bezpłatnych webinarów poświęconych zagadnieniom eksportu. Pierwszy z cyklu webinar pt. „Poszukiwanie kanałów dystrybucji oraz efektywna współpraca z partnerami handlowymi na rynkach zagranicznych” odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. w godz. 10.00 - 15.00.

Zaproszenie adresowane jest do przedsiębiorców: właścicieli firm działających na rynkach zagranicznych, menedżerów odpowiedzialnych za rynki zagraniczne, osób zarządzających sprzedażą zagraniczną.

Celem webinaru jest zapoznanie uczestników z praktycznymi informacjami dotyczącymi strategii wejścia na rynki zagraniczne oraz budowania efektywnej współpracy z zagranicznymi partnerami handlowymi.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
Dzięki połączeniu doświadczenia, praktyki i najefektywniejszych metod Uczestnicy nabędą umiejętności oraz otrzymają praktyczne, łatwe w zastosowaniu wskazówki:

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie organizatora.