górne tło

Ogłoszenie wyników konkursu

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1913/2020 z dnia 10.08.2020 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2020 zadania publicznego pn. „Szyldy w Nowej Hucie” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”