górne tło

Ułatwienia dla podmiotów gospodarczych, z którymi Wydział Spraw Administracyjnych umk zawarł umowy cywilnoprawne

Krakow PL logo

 

 

 

Kategorie wsparcia:

Kraków wspiera Twoją firmę poprzez:

a)  wyrażenie zgody na rezygnację z zawarcia umów (mimo już złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków),

b) przygotowanie rozwiązań umów przed terminem ich wygaśnięcia (skrócenie czasu ich trwania),

c) sporządzanie aneksów zmniejszających powierzchnię zajęcia nieruchomości lub skracających czas jej zajęcia,

d) udzielanie pomocy de minimis. 

Czy już można składać wnioski o pomoc: 

TAK 

Jak się starać o wsparcie:

Kontakt mailowy lub telefoniczny z Wydziałem Spraw Administracyjnych.

Przesłanie wniosku e-mailem ze wskazaniem wybranej formy wsparcia oraz terminu.

Dane kontaktowe do komórki wspierającej:

Wydział Spraw Administracyjnych - SA

al. Powstania Warszawskiego 10

31-541 Kraków

sekretariat tel.: 12-616-9320

pracownicy merytoryczni - tel.: 12-616-9252, 12-616-9796, 12-616-9434, 12-616-9317, 12616-9318, 12-616-9230

Podstawa prawna

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 2929/2020 z dnia 12 listopada 2020 w sprawie przyjęcia szczególnych rozwiązań mających na celu wsparcie podmiotów funkcjonujących na terenie Miasta Krakowa, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi epidemii COVID-19 w Polsce, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Spraw Administracyjnych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1721/2020 z dnia 23 lipca 2020 zmieniające zarządzenie Nr 226/2020 w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości (z późn. zm.)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1238/2020 z dnia 27.05.2020 zmieniające zarządzenie nr 226/2020 w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 771/2020 z dnia 26.03.2020 zmieniające zarządzenie nr 226/2020 w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 226/2020 z dnia 29.01.2020 w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości