górne tło

Szkolenie: „Skandynawia – zasady realizacji usług oraz współpracy handlowej – aspekty prawno-gospodarcze”

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu pt. „Skandynawia – zasady realizacji usług oraz współpracy handlowej – aspekty prawno-gospodarcze”, które odbędzie się w siedzibie IPH w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3 w dniu 25 września 2019 r. o godz. 9.30.

Szkolenie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących lub planujących rozpocząć współpracę gospodarczą z krajami z regionu Skandynawii.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi informacjami dotyczącymi możliwości rozwoju swojej działalności handlowej i współpracy z firmami z takich krajów jak m.in. Dania, Szwecja czy Norwegia. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane kluczowe sektory gospodarki poszczególnych krajów regionu oraz płaszczyzny możliwej współpracy z polskimi firmami zarówno w relacji B2B jak również B2C, a także zasady realizacji usług i delegowania pracowników, w tym kwestie proceduralne oraz podatkowe. Ponadto przedstawione zostaną elementy kulturowe związane z relacjami biznesowymi i działaniami marketingowymi.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!
Termin przyjmowania zgłoszeń – do wyczerpania miejsc!

Dodatkowych informacji udziela:
Iwona Jordan
tel.: 12/ 428 92 63                           
e-mail: szkolenia@iph.krakow.pl

Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe.