górne tło

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Krakowski Tydzień Startupów #startKRKup”

Zarządzenie Nr 1751/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.07.2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego pn. „Krakowski Tydzień Startupów #startKRKup” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”