górne tło

Kraków zaprasza przedsiębiorców do Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży

1 września 2019 r. wejdzie w życie krakowskie porozumienie pomiędzy miastem a przedsiębiorcami dotyczące dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu. Miasto zachęca zainteresowanych przedsiębiorców do zapoznania się z załączonymi informacjami i do przystąpienia do Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży.

Przypomnijmy, we wtorek, 18 czerwca prezydent Jacek Majchrowski podpisał umowy z pierwszymi kupcami, którzy zdecydowali, że nie będą handlować alkoholem w godzinach 24.00–5.30. O najważniejszych zasadach współpracy i o tym, co w zamian oferuje miasto, mówił z kolei Bogusław Kośmider, zastępca prezydenta Krakowa ds. obsługi mieszkańców.

– Jak Państwo pamiętacie, Rada Miasta przyjęła projekt uchwały mówiący o sprzedaży alkoholu. Uchwała została unieważniona, sprawa jest w sądzie. W związku z powyższym, znaleźliśmy inne rozwiązanie. Chodzi o tzw. odpowiedzialną sprzedaż alkoholu, czyli pilotażowy program, mówiący m.in. o tym, że nie będzie można sprzedawać alkoholu w godzinach od 24.00 do 5.30. Ze strony miasta sprawę prowadzi prezydent Bogusław Kośmider, a ze strony przedsiębiorców – Krakowska Kongregacja Kupiecka – powiedział podczas briefingu prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. – Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy przyłączyli się do tego porozumienia i mam nadzieję, że będzie ono sukcesywnie rozszerzane o kolejne podmioty. Jego funkcjonowanie będzie z dużym pożytkiem dla mieszkańców, którzy skarżą się na działalność sklepów sprzedających w nocy alkohol – dodał prezydent.

– Nie czekamy biernie na rozstrzygnięcie przez Naczelny Sąd Administracyjny sprawy ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Wspólnie z przedstawicielami krakowskich środowisk kupieckich podjęliśmy rozmowy i wypracowaliśmy pilotażowy program dobrych praktyk w zakresie sprzedaży alkoholu. Do przyjęcia takiego programu zobowiązuje nas ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwała Rady Miasta Krakowa – powiedział zastępca prezydenta Krakowa ds. obsługi mieszkańców Bogusław Kośmider. – Dziś porozumienie podpisuje Miasto w osobie pana prezydenta Jacka Majchrowskiego, a ze strony przedsiębiorców – władze siedmiu polskich sieci kupieckich sprzedających w Krakowie alkohol. Mamy nadzieję, że od pierwszego września, nie tylko te siedem podmiotów, ale i wiele innych podejmie współpracę w tym zakresie, a my, po roku, sprawdzimy, jakie są tego efekty – dodał Bogusław Kośmider.

W Urzędzie Miasta Krakowa podpisano porozumienie z siedmioma przedsiębiorcami, którzy jako pierwsi zdecydowali się dobrowolnie zaakceptować zasady katalogu dobrych praktyk i spełnić wymogi miasta w zakresie sprzedaży alkoholu. Najważniejsze z nich to ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach 24.00–5.30 (z wyjątkiem nocy sylwestrowej z 31 grudnia 2019 r. na 1 stycznia 2020 r.). Kupcy zobowiązali się także do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego monitoringu wizyjnego, wraz z monitoringiem wizyjnym widocznym dla klientów oraz zawarcia umowy z firmą ochroniarską, która zapewni instalację w punkcie sprzedaży alkoholu przycisku antynapadowego oraz możliwości powiadamiania i przywoływania grupy interwencyjnej. Co więcej, przedsiębiorcy zapewnią miejsce dla wszystkich oczekujących klientów wewnątrz punktu sprzedaży alkoholu, będą też reagować na wszelkie przejawy chuligaństwa i niewłaściwych zachowań.

Porozumienie to przejaw wypracowanego konsensusu – między oczekiwaniami mieszkańców w kwestii sprzedaży alkoholu a interesem przedsiębiorców, w ofercie których on się znajduje. To także efekt aktualnej sytuacji, związanej z uchwałą o ograniczeniu nocnym sprzedaży alkoholu w Dzielnicy I w godz. 22.00–6.00. Przypomnijmy: przepisy wprowadzone przez krakowskich radnych uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny, a obecnie zajmuje się nimi Naczelny Sąd Administracyjny. Ponieważ nie wiadomo, jak długo trzeba będzie czekać na sądowe rozstrzygnięcie, w trosce o wizerunek Krakowa i wsłuchując się w opinie mieszkańców, miasto sięga po nowe narzędzie. Będzie informować o przedsiębiorcach, którzy stosują dobre praktyki (powstaną materiały promocyjne i strona internetowa), zorganizuje bezpłatne szkolenia dla sprzedawców i zagwarantuje lepszą współpracę z policją i strażą miejską w celu szybkiego reagowania na incydenty.

Pilotażowy program rozpocznie się 1 września i potrwa rok. W każdej chwili mogą do niego przystąpić nowi przedsiębiorcy. Porozumienie z miastem podpisali: Kocyk sp. z o.o. sp. kom., Quick Holding sp. z o.o., Shake s.c. Klimczak Agnieszka, Molo Wojciech, Betmag sp. z o.o., Na Zdrówko sp. z o.o., Podwawelska Spółdzielnia Spożywców oraz Lewiatan Małopolska sp. z o.o. Otrzymali oni tytuł „Odpowiedzialnego Sprzedawcy”, którym mogą oznaczyć prowadzone przez siebie punkty sprzedaży alkoholu.

W Biuletynie Informacji Publicznej, w sekcji „Na skróty”, znajduje się link do dokumentu „Odpowiedzialna sprzedaż alkoholu”. Prezentowane są tam informacje na temat podpisanego w dniu 18 czerwca 2019 r. porozumienia pn. „KRAKOWSKIE POROZUMIENIE – DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNEJ SPRZEDAŻY”.

Zamieszczona została tam również treść porozumienia wraz z regulaminem i deklaracją przystąpienia dla zainteresowanych przedsiębiorców, a także dane kontaktowe. Komplet informacji można znaleźć pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=112909.

Chcesz dołączyć do porozumienia, masz pytania lub wątpliwości?

Zapraszamy do kontaktu: Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, tel. 12-616-9310, 12-616-9322, 12-616-9255 lub mailowo: sa.umk@um.krakow.pl