górne tło

Podpisano porozumienie o odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu

Odpowiedzialna sprzedaż alkoholu, to obowiązujący od 1 września 2019 r. pilotażowy program dobrych praktyk w zakresie sprzedaży alkoholu. Przedsiębiorcy którzy go podpisali :

- nie będą mogli sprzedawać alkoholu w godzinach od 24.00 do 5.30

- zastosują wewnętrzny i zewnętrzny monitoring wizyjny,

- zawrą umowy z firmą ochroniarską (przycisk antynapadowy )

- będą reagować na wszelkie przejawy chuligaństwa i niewłaściwych zachowań.

- zapewnią miejsce dla wszystkich oczekujących klientów wewnątrz sklepu

- specjalnie oznaczą sklep emblematem  „Odpowiedzialnego Sprzedawcy”.

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj.