górne tło

Kraków wesprze młodą przedsiębiorczość ulgą podatkową

Na sesji, która odbyła się 4 lipca, Rada Miasta Krakowa jednogłośnie uchwaliła nowe zwolnienie z podatku od nieruchomości – mogą je uzyskać mali przedsiębiorcy oraz mikroprzedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać swoją działalność w naszym mieście.

Kraków, będący jednym z głównych centrów startupowych w Polsce, chce w ten sposób zachęcić młodych, ambitnych, często innowacyjnych przedsiębiorców do zakładania własnych firm. Miasto nie tylko inwestuje w rozwój przedsiębiorczości, ale od wielu lat stara się budować przyjazne jej otoczenie, chociażby stale rozwijając ofertę Punktu Obsługi Przedsiębiorcy (POP).

Tworzenie przyjaznych warunków dla młodych przedsiębiorców to jeden z priorytetów, o którym mowa w Krakowskim Programie Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta, przyjętym uchwałą radnych w styczniu 2017 r. Zapisano w nim kompleksowe działania służące wspieraniu biznesu w naszym mieście. Realizacja założeń programu jest stale monitorowana, dzięki czemu jest on aktualizowany i dostosowywany do bieżących potrzeb. Ostatnie badania pokazują, że ponad 80% startupów nie posiada zarejestrowanej działalności gospodarczej, jednak prawie połowa osób z tego środowiska myśli o jej sformalizowaniu. Wprowadzone zwolnienie z podatku od nieruchomości, udzielane w formie pomocy de minimis, ma być kolejnym argumentem zachęcającym do podjęcia takiej decyzji.

Uchwała krakowskich radnych zwalnia z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność nie dłużej niż rok liczony od momentu uzyskania wpisu w odpowiednim rejestrze lub ewidencji. Ulga dotyczy więc początkujących biznesów. Zwolnienie przyznawane jest na wniosek podatnika, a jego maksymalny okres to 5 kolejnych lat. Pomoc może być udzielana przedsiębiorcy działającemu we wszystkich sektorach, z wyjątkiem sektora transportu, rybołówstwa, pomocy eksportowej oraz pomocy na wykorzystanie towarów krajowych.

Informacje o tym i innych udogodnieniach dla przedsiębiorców można uzyskać w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy UMK (POP) – krakowskie „jedno okienko, funkcjonuje już od 2004 r. (na mocy porozumienia z Urzędem Statystycznym, Izbą Skarbową i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych). Przy ul. Wielickiej 28a przedsiębiorcy mogą w dogodnym czasie (7:40–18:00) i w komfortowych warunkach załatwić większość czynności ewidencyjnych  związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, a także potwierdzić Profil zaufany E-Puap.

Aby nadążyć za szybko zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą, Punkt Obsługi Przedsiębiorcy uruchamia coraz to nowe funkcjonalności. W maju tego roku ruszyła multimedialna odsłona strony POP: https://business.krakow.pl/pop, a wraz z nią tzw. Wirtualny Urzędnik (WU). To nowoczesne, innowacyjne narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję, pozwalające na intuicyjne wyszukiwanie informacji z zakresu obsługi przedsiębiorcy (w tym zakładania własnej działalności) oraz procedur realizowanych przez UMK i inne miejskie jednostki organizacyjne. Łatwość i szybkość w dotarciu do informacji oraz całodobowa dostępność przez 7 dni w tygodniu – to główne zalety tej usługi. Dodatkowo, 13 czerwca, podpisany został list intencyjny o współpracy z Fundacją Tax Care (Inicjatywą Wspierania Przedsiębiorczości). Dzięki temu od 26 czerwca osoby odwiedzające POP przy ul. Wielickiej 28a mogą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, a w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 10:00–14:00 trenerzy Fundacji Tax Care (Inicjatywy Wspierania Przedsiębiorczości) udzielają bezpłatnych informacji i porad w zakresie: przygotowania dokumentacji rejestrowej, zakładania  i prowadzenia działalności, praw i obowiązków przedsiębiorców w związku z rozliczeniami podatkowymi, pozyskiwania środków na start i rozwój działalności na preferencyjnych warunkach, aplikowania o środki  unijne. Jest to już kolejny punkt konsultacyjny, bo – przypomnijmy – od 2014 r. działają trzy inne stanowiska konsultacyjno-doradcze: punkt konsultacyjny AGH, punkt konsultacyjny Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej i punkt konsultacyjny Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Miasto prowadzi też szeroką akcję informacyjną na krakowskich uczelniach wyższych, gdzie przekonuje o korzyściach z otwarcia działalności gospodarczej. Od 2007 r. odbyło się około 400 prezentacji pt. „6 powodów dla których warto rozpocząć działalność gospodarczą”. Wzięło w nich udział ponad 9 tys. słuchaczy. Anonimowe badania wskazują, że więcej niż 90% przedsiębiorców jest zadowolonych z informacji uzyskanych w POP, jak też ze sposobu obsługi. Krakowskie „jedno okienko” zostało bardzo pozytywnie ocenione przez Ministerstwo Gospodarki – jako wzór do naśladowania dla innych gmin w Polsce.