górne tło

Punkty Konsultacyjne

PUNKT KONSULTACYJNY OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ 

ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków, III piętro, stanowisko nr 7

Godziny przyjmowania klientów: każdy wtorek  miesiąca w godz. 11:00 - 12:00

Elektroniczna Rejestracja Kolejki

Udzielanie nieodpłatnych informacji i porad w zakresie:


PUNKT KONSULTACYJNY MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH 

ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków, III piętro, stanowisko nr 7

Telefon 12 616-5607 (czynny w czasie dyżuru)

Godziny przyjmowania klientów: każdy poniedziałek miesiąca od godz. 10:00 - 12:00

Elektroniczna Rejestracja Kolejki

Udzielanie nieodpłatnych informacji i porad w zakresie:


PUNKT KONSULTACYJNY DS. CUDZOZIEMCÓW [EN/UA/RU]

ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków, III piętro, stanowisko nr 9

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 15:00

Konsultant ds. przedsiębiorczości udzieli informacji w języku rosyjskim, ukraińskim i angielskim w zakresie:


PUNKT KONSULTACYJNY CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKA KRAKOWSKA 

ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków, III piętro

Telefon 12 628 20 45

Godziny przyjmowania klientów: dyżury w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy zostały czasowo zawieszone.


PUNKT INFORMACYJNY CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE 

Ze względu na przeprowadzoną reorganizacją Centrum Transferu Technologii AGH, zostają czasowo zawieszone dyżury pracowników CTT AGH w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy UMK.