górne tło

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków, III piętro, stanowisko nr 8

Telefon 12 616-5606

Godziny przyjmowania klientów: 

Środa - 7:45-15:45

Czwartek - 7:45-15:45