górne tło

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

STANOWISKO NR 8 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków, III piętro

Telefon 12 616-5606

Godziny przyjmowania klientów: środa - czwartek 7:45 - 15:45