Magiczny Kraków, business.krakow.pl/ http://business.krakow.pl pl-pl Sun, 17 Nov 2019 04:20:45 +0100 Świadczenie usług hotelarskich w obiekcie niekategoryzowanym (np. hostelu, apartamencie, pokojach gościnnych) http://business.krakow.pl/aktualnosci/234454,1955,komunikat,swiadczenie_uslug_hotelarskich_w_obiekcie_niekategoryzowanym__np__hostelu__apartamencie__pokojach_goscinnych_.html http://business.krakow.pl/aktualnosci/234454,1955,komunikat,swiadczenie_uslug_hotelarskich_w_obiekcie_niekategoryzowanym__np__hostelu__apartamencie__pokojach_goscinnych_.html ]]> Wed, 30 Oct 2019 12:46:38 +0100 KOMUNIKAT W SPRAWIE SZKOLEŃ DLA SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH http://business.krakow.pl/aktualnosci/231985,1955,komunikat,komunikat_w_sprawie_szkolen_dla_sprzedawcow_napojow_alkoholowych.html http://business.krakow.pl/aktualnosci/231985,1955,komunikat,komunikat_w_sprawie_szkolen_dla_sprzedawcow_napojow_alkoholowych.html ]]> Thu, 25 Jul 2019 14:34:10 +0200 Podpisano porozumienie o odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu http://business.krakow.pl/aktualnosci/231167,1955,komunikat,podpisano_porozumienie_o_odpowiedzialnej_sprzedazy_alkoholu_.html http://business.krakow.pl/aktualnosci/231167,1955,komunikat,podpisano_porozumienie_o_odpowiedzialnej_sprzedazy_alkoholu_.html ]]> Wed, 19 Jun 2019 09:10:07 +0200 Komunikat dot. rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami ( BDO) http://business.krakow.pl/aktualnosci/220544,1955,komunikat,komunikat_dot__rejestru_podmiotow_wprowadzajacych_produkty__produkty_w_opakowaniach_i_gospodarujacych_odpadami___bdo_.html http://business.krakow.pl/aktualnosci/220544,1955,komunikat,komunikat_dot__rejestru_podmiotow_wprowadzajacych_produkty__produkty_w_opakowaniach_i_gospodarujacych_odpadami___bdo_.html Uprzejmie informujemy, że z dniem 24 lipca 2018 r. upływa termin na zarejestrowanie się  w bazie  danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Od 24 stycznia 2018r. pod adresem www.bdo.mos.gov.pl –działa rejestr tych podmiotów. ]]> Thu, 07 Mar 2019 11:18:16 +0100