Magiczny Kraków, business.krakow.pl/ http://business.krakow.pl pl-pl Thu, 28 May 2020 06:37:39 +0200 Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu https://business.krakow.pl/aktualnosci/240028,1955,komunikat,oplata_za_korzystanie_z_zezwolen_na_sprzedaz_alkoholu.html https://business.krakow.pl/aktualnosci/240028,1955,komunikat,oplata_za_korzystanie_z_zezwolen_na_sprzedaz_alkoholu.html ]]> Tue, 19 May 2020 12:25:47 +0200 INFORMACJA dla Przedsiębiorcy dotycząca potwierdzania tożsamości https://business.krakow.pl/aktualnosci/239529,1955,komunikat,informacja_dla_przedsiebiorcy_dotyczaca_potwierdzania_tozsamosci.html https://business.krakow.pl/aktualnosci/239529,1955,komunikat,informacja_dla_przedsiebiorcy_dotyczaca_potwierdzania_tozsamosci.html Sprawy związane z wpisem do CEIDG (zgodnie z przepisami) wymagają potwierdzenia Twojej tożsamości. ]]> Wed, 29 Apr 2020 11:51:09 +0200 Tymczasowy Profil Zaufany https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=TymczasowyProfilZaufany https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=TymczasowyProfilZaufany ]]> Fri, 24 Apr 2020 11:40:25 +0200 Składanie wniosków do urn umieszczonych w UMK https://business.krakow.pl/aktualnosci/239196,1955,komunikat,skladanie_wnioskow_do_urn_umieszczonych_w_umk.html https://business.krakow.pl/aktualnosci/239196,1955,komunikat,skladanie_wnioskow_do_urn_umieszczonych_w_umk.html ]]> Sun, 03 May 2020 16:10:16 +0200 INFORMACJA WYDZIAŁU SPRAW ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWIE ZAKAZU SPRZEDAŻY ALKOHOLU PRZEZ INTERNET https://business.krakow.pl/aktualnosci/239005,1955,komunikat,informacja_wydzialu_spraw_administracyjnych_w_sprawie_zakazu_sprzedazy_alkoholu_przez_internet.html https://business.krakow.pl/aktualnosci/239005,1955,komunikat,informacja_wydzialu_spraw_administracyjnych_w_sprawie_zakazu_sprzedazy_alkoholu_przez_internet.html ]]> Fri, 10 Apr 2020 09:16:11 +0200 Lista czynnych lokali gastronomicznych https://business.krakow.pl/aktualnosci/238374,1955,komunikat,lista_czynnych_lokali_gastronomicznych_.html https://business.krakow.pl/aktualnosci/238374,1955,komunikat,lista_czynnych_lokali_gastronomicznych_.html ]]> Fri, 10 Apr 2020 09:23:40 +0200 Komunikat dla Przedsiębiorców dotyczący składania wniosków CEIDG-1 https://business.krakow.pl/aktualnosci/238370,1955,komunikat,komunikat_dla_przedsiebiorcow_dotyczacy_skladania_wnioskow_ceidg-1.html https://business.krakow.pl/aktualnosci/238370,1955,komunikat,komunikat_dla_przedsiebiorcow_dotyczacy_skladania_wnioskow_ceidg-1.html ]]> Sun, 03 May 2020 16:17:17 +0200 KOMUNIKAT W SPRAWIE SZKOLEŃ DLA SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH https://business.krakow.pl/aktualnosci/231985,1955,komunikat,komunikat_w_sprawie_szkolen_dla_sprzedawcow_napojow_alkoholowych.html https://business.krakow.pl/aktualnosci/231985,1955,komunikat,komunikat_w_sprawie_szkolen_dla_sprzedawcow_napojow_alkoholowych.html ]]> Thu, 25 Jul 2019 14:34:10 +0200 Podpisano porozumienie o odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu https://business.krakow.pl/aktualnosci/231167,1955,komunikat,podpisano_porozumienie_o_odpowiedzialnej_sprzedazy_alkoholu_.html https://business.krakow.pl/aktualnosci/231167,1955,komunikat,podpisano_porozumienie_o_odpowiedzialnej_sprzedazy_alkoholu_.html ]]> Wed, 19 Jun 2019 09:10:07 +0200 Komunikat dot. rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami ( BDO) https://business.krakow.pl/aktualnosci/220544,1955,komunikat,komunikat_dot__rejestru_podmiotow_wprowadzajacych_produkty__produkty_w_opakowaniach_i_gospodarujacych_odpadami___bdo_.html https://business.krakow.pl/aktualnosci/220544,1955,komunikat,komunikat_dot__rejestru_podmiotow_wprowadzajacych_produkty__produkty_w_opakowaniach_i_gospodarujacych_odpadami___bdo_.html Uprzejmie informujemy, że z dniem 24 lipca 2018 r. upływa termin na zarejestrowanie się  w bazie  danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Od 24 stycznia 2018r. pod adresem www.bdo.mos.gov.pl –działa rejestr tych podmiotów. ]]> Thu, 07 Mar 2019 11:18:16 +0100