Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Stypendium skrojone na miarę. Wybierz coś dla siebie!

Każdy student marzy o stypendium, ale jak właściwie można je zdobyć? Gdzie szukać przydatnych informacji i linków? Sprawdźcie, jakie stypendium możecie otrzymać w zależności od dziedziny, którą się zajmujecie. Przedstawiamy Wam przegląd wybranych stypendiów lokalnych, krajowych i zagranicznych.

Młody mężczyzna czytający książkę w bibliotece.
Fot. www.pixabay.com

STYPENDIA LOKALNE I KRAJOWE:

 

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa 2022

Przedmiotem konkursu jest realizacja przedsięwzięcia o charakterze artystycznym lub mającym na celu upowszechnienie kultury na terenie miasta Krakowa w następujących dziedzinach:

1) literatura,

2) sztuki wizualne (w tym projektowanie przemysłowe oraz moda),

3) architektura,

4) muzyka poważna,

5) muzyka popularna,

6) taniec,

7) teatr,

8) film,

9) niematerialne dziedzictwo Krakowa: folklor i tradycja,

10) kultura ludowa,

11) opieka nad zabytkami,

12) kultura cyfrowa,

13) intermedia: projekty interdyscyplinarne i z wykorzystaniem nowych technologii,

14) animacja i edukacja kulturalna,

15) zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury,

16) „street art” – sztuka uliczna.

Przedsięwzięcie powinno być realizowane w terminie od 1 maja do 31 grudnia 2022 r.

Nabór wniosków odbywa się w terminie3 - 31 stycznia 2022 r.

Więcej szczegółów pod tym linkiem.

Własny Fundusz Stypendialny Politechniki Krakowskiej

Program stypendialny skierowany do aktywnych naukowo studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej.  O finansowe wsparcie będzie można starać się dwa razy w roku, a podstawą będzie zgłoszenie maksymalnie dwóch znaczących osiągnięć, o których jest mowa w Regulaminie.


Wnioski należy składać do dziekanatów wydziałów/sekretariatu szkoły doktorskiej w dwóch naborach:

 • nabór zimowy, najpóźniej do dnia 15 stycznia,
 • nabór letni, najpóźniej do dnia 15 maja.

Więcej informacji dostępne jest pod tym linkiem.

Wniosek o przyznanie stypendium MSZ RP

Kolegium Europejskie (College of Europe) rozpoczęło nabór na kolejną edycję studiów podyplomowych w roku akademickim 2022/23. Kandydaci z Polski mogą ubiegać się o stypendia finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Komisji Europejskiej.

Każdy kandydat ubiegający się o stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP powinien wysłać wypełniony wniosek o przyznanie stypendium MSZ RP na adres poczty elektronicznej Akademii Dyplomatycznej MSZ: ad.sekretariat@msz.gov.pl najpóźniej do 31 stycznia 2022 r. W tytule wiadomości należy wpisać „wniosek o przyznanie stypendium na studia w Kolegium Europejskim”.

Na podstawie aplikacji on-line, Kolegium Europejskie wyselekcjonuje najlepszych kandydatów, którzy będą musieli odbyć obowiązkową rozmowę kwalifikacyjną z Polską Komisją Selekcyjną składającą się z przedstawicieli Kolegium Europejskiego oraz MSZ RP (marzec-kwiecień 2022 r.).

Więcej informacji pod tym linkiem.

Międzynarodowa Akademia Praw Człowieka/Humanity in Action Fellowship 2022

XVII edycja Akademii Praw Człowieka/Humanity in Action 2022 Warsaw Fellowship, zatytułowana “Nikt Nie Jest Nielegalny” to całoroczny program aktywistyczny i mentorski realizowany w formie hybrydowej. Składa się on z dwóch części: intensywnego programu w okresie letnim (6.06 – 30.06.2022) oraz serii szkoleń jesienią i zimą. Językiem roboczym w części pierwszej jest wyłącznie język angielski. Jest to program skierowany do wyróżniających się młodych liderów/rek z Polski, Ukrainy, Niemiec i USA. Studenci i studentki, bądź osoby, które w ciągu ostatnich 2 lat ukończyły studia. Wymagana znajomość języka angielskiego.

Udział w Akademii jest bezpłatny.

Deadline do nadsyłania aplikacji: 13.02.2022.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Organizatora.

STYPENDIA ZAGRANICZNE:

Stypendium Bright Minds na Uniwersytecie w Utrechcie 2022

Stypendium ma na celu przyciągnięcie i zatrzymanie utalentowanych studentów z wielu różnych środowisk, a także stymulowanie i wspieranie globalnej doskonałości i różnorodności w populacji studentów z UU.

Liczba stypendiów: około 10

Wartość stypendiów: 5 000 lub 10 000 euro

Więcej informacji: studentservices@uu.nl; www.uu.nl

Stypendia doktoranckie na EUI we Florencji 2022

Europejski Instytut Uniwersytecki prowadzi w pełni finansowane czteroletnie studia doktoranckie.  Co roku o około 150 miejsc dostępnych w programie studiów doktoranckich ubiega się ok. 1500 kandydatów.

Rząd RP finansuje stypendia dla polskich doktorantów, które wynoszą obecnie 1250 euro miesięcznie. Stypendium przyznawane jest automatycznie, po przyjęciu na studia doktoranckie. Stypendium pokrywa także koszty podróży i ubezpieczenia.

Celem tej unikatowej jednostki naukowej jest kształcenie na poziomie doktoranckim i podoktoranckim oraz prowadzenie zaawansowanych badań naukowych w dziedzinach szczególnie ważnych dla rozwoju Europy.

Termin aplikacji mija 31 stycznia 2022 roku.

Więcej informacji: applyres@eui.eu; www.eui.eu

Program stypendialny Asia House 2022

nowy program stypendialny, którego celem jest rozwój następnego pokolenia liderów biznesu i polityki. Jest to wyjątkowa 12-miesięczna szansa dla dwóch kandydatów na studia podyplomowe, którzy podzielają wizję Asia House dotyczącą silnych i dynamicznych relacji między Azją, Bliskim Wschodem i Europą.

Stypendyści przeprowadzą duży projekt badawczy dotyczący kwestii będących motorem zmian w Azji i na Bliskim Wschodzie. Ich badania zostaną opublikowane i rozpowszechnione przez Asia House wśród szerokiej sieci wysokich rangą przedstawicieli świata biznesu i polityki oraz wpłyną na program współpracy Asia House z globalnymi liderami.

Termin składania wniosków: 31 stycznia 2022 roku

Więcej informacji: asiahouse.org

Stypendia the Berkman Klein Center for Internet & Society 2022/23

Program oferuje rezydencję w Cambridge, MA w interdyscyplinarnym środowisku badającym istotne kwestie związane z funkcjonowaniem Internetu.

Kandydatami mogą być naukowcy, praktycy, innowatorzy, artyści, inżynierowie i inne osoby zainteresowane tematyką programu, których działania rozwijają badania w dziedzinie Internetu i społeczeństwa, oraz działają w interesie publicznym.

W roku 2022-2023 stypendyści będą rozwijać następujące zagadnienia:

 • Regulacja i wdrażanie etycznej sztucznej inteligencji
 • Adaptacja prawa autorskiego do nauczania w warunkach pandemii i po pandemii
 • Projektowanie na rzecz równego i dostępnego nauczania

Termin aplikacji upływa 31 stycznia 2022 roku o godz. 11:59 czasu EST.

Więcej informacji na stronie Organizatora: cyber.harvard.edu.

Prezydenckie Stypendia Naukowe na Uniwersytecie York w Pensylwanii 2022

Akademicka inicjatywa zaprojektowana dla wyjątkowych studentów chcących poprawić swoje doświadczenie uniwersyteckie poprzez ścisłą współpracę z mentorem wydziałowym, dołączenie do selektywnej kohorty stypendystów naukowych skupionych na projektowaniu oryginalnego projektu badawczego oraz udział w interdyscyplinarnych możliwościach uczenia się o „wysokim wpływie”.

Uczestnicy Prezydenckiego Programu Stypendiów Naukowych są nagradzani czteroletnim stypendium na czesne i opłaty. Angażują się oni w nadzorowany przez wydział oraz dobrze wspierany program akademicki, aby rozwijać i prowadzić badania licencjackie, które wniosą nową wiedzę do kierunku studiów.

Preferowani są studenci, którzy mieli wcześniej styczność z badaniami naukowymi lub mają doświadczenie w prowadzeniu takich badań. Studenci powinni umieć zademonstrować doskonałość w pisaniu i krytycznym myśleniu. Studenci są zachęceni do pisania przemyślanych odpowiedzi, do pytań wymagających krótkich odpowiedzi. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących programu proszę odwiedzić stronę www.ycp.edu.

Termin końcowy składania aplikacji to 1 marca 2022 roku.

Więcej informacji: admissions.ycp.edu

Stypendium Nauk Humanistycznych w Erze Cyfrowej DigiHum

Program stypendialny organizowany jest wspólnie przez Centrum Studiów Zaawansowanych w Sofii oraz New Europe College w Bukareszcie, przy wsparciu finansowym Fundacji Porticus. Program ma na celu wyeksponowanie potencjału nauk humanistycznych, ich krytycyzmu i funkcji poznawczych poprzez otwarcie ich na zagadnienia istotne we współczesnym cyfrowym świecie.

Wybrani stypendyści mają prawo do:

 • miesięcznego stypendium w wysokości 850 euro (podlegającego 10% podatkowi dochodowemu) na pokrycie kosztów utrzymania związanych z pobytem w Sofii;
 • zakwaterowania w Sofii, składającego się z pomieszczeń mieszkalnych i miejsca do pracy. Stypendyści będą mieli również swobodny dostęp do biblioteki CSZ oraz zasobów elektronicznych/baz danych. Otrzymają też dodatkową kwotę na podróż, ubezpieczenie i wizę (do 850 euro);
 • wyjazdu badawczego za granicę (do 1500 euro);
 • pokrycia kosztów badań (do 100 euro na miesiąc stypendium).

Kandydaci mogą składać wnioski na okres pięciu lub dziewięciu miesięcy:

 • 1 października 2022 – 28 lutego 2023 (semestr zimowy)
 • 1 marca 2023 – 31 lipca 2023 (semestr letni)
 • 1 października 2022 – 31 lipca 2023 (cały rok akademicki, dziewięć miesięcy)

Końcowy termin składania aplikacji: 31 marca 2022

Więcej informacji pod tym linkiem.

Program im. Prof. Walczaka

Udział w programie to dla naukowców lekarzy okazja do odbycia staży trwających od 3 do 6 miesięcy w najlepszych ośrodkach medycznych w Stanach Zjednoczonych.

Umożliwiamy realizację stypendium we wszystkich dziedzinach medycyny.

Do grupy uprawnionych wnioskodawców należą:

 • naukowcy z tytułem co najmniej doktora
 • doktoranci i uczestnicy szkół doktorskich
 • osoby zatrudnione na uczelniach lub innych jednostkach systemu szkolnictwa wyższego  i nauki  z otwartym przewodem doktorskim 

Trzecia edycja programu różni się również wysokością miesięcznego stypendium, które zostało zwiększone z 12 000 zł do 15 000 zł. Ponadto stypendyści programu otrzymają jednorazowy dodatek mobilnościowy w wysokości 10 000 zł.

Nabór wniosków prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system teleinformatyczny NAWA, w terminie od 24 stycznia 2022 r. do 22 kwietnia 2022 r.

Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-walczaka/ogloszenie

pokaż metkę
Osoba publikująca: Monika Piechowicz
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Data publikacji: 2022-01-25
Data aktualizacji: 2022-02-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź