Uniwersytet Jagielloński ponownie najlepszy według rankingu Perspektywy 2021

Drugi rok pod rząd Uniwersytet Jagielloński okazał się najlepsza polską uczelnią w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021.  Najstarsza uczelnia w Polsce uzyskała stuprocentowy wskaźnik rankingowy wyprzedzając na podium Uniwersytet Warszawski i Politechnikę Warszawską. We wtorek 22 czerwca w Centrum Olimpijskim PKOl nastąpiło oficjalne wręczenie dyplomów dla najlepszych polskich uczelni akademickich, niepublicznych i zawodowych.

Uniwersytet Jagielloński ponownie najlepszy  według rankingu Perspektywy 2021
Fot. materiały własne

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w 7 kryteriów:

  • prestiż,
  • absolwenci na rynku pracy,
  • potencjał naukowy,
  • efektywność naukowa,
  • potencjał naukowy,
  • innowacyjność,
  • umiędzynarodowienie.

Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości "IREG Approved".

W tegorocznym zestawieniu najstarsza polska uczelnia osiągnęła stuprocentowy wskaźnik rankingowy. Drugi Uniwersytet Warszawski traci do lidera niespełna 1 punkt proc. Trzecia jest Politechnika Warszawska z wynikiem 83,5 proc.

W pierwszej dziesiątce znalazły się ponadto: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka Gdański, Uniwersytet Medyczny oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Jak co roku najważniejszą częścią badania z punktu widzenia kandydatów na studia jest ranking obejmujący 71 głównych kierunków. Przygotowanie tego rankingu poprzedzone zostało tzw. wielką kalibracją. Fundacja Edukacyjna Perspektywy wspólnie z uczelniami, dokonała przyporządkowania aż 1553 nazw kierunków studiów prowadzonych na polskich uczelniach według najpopularniejszych kierunków lub grup kierunków podlegających rankingowej ocenie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów wszystkim uczelniom wyższym z Krakowa!

pokaż metkę
Osoba publikująca: Monika Piechowicz
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także