Studiuj "Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce" na UEK!

Studiuj
Fot. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wybór kierunku studiów to istotny moment planowania własnej kariery! Zachęcamy do zainteresowania się kierunkiem Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce na studiach I i II stopnia w UEK w Krakowie.

Kierunek „Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce” to odpowiedź na aktualne potrzeby rynku pracy. Oferuje możliwość rozwoju, obok wiedzy akademickiej, także umiejętności praktycznych, w szczególności w zakresie identyfikacji i wykorzystywania szans rynkowych wynikających z postępu technologicznego i cyfryzacji.

Program studiów o profilu praktycznym na studiach magisterskich umożliwia realizację zajęć i warsztatów praktycznych we współpracy z pracodawcami, a także min. 3-miesięczną praktykę/ staż.

Kierunek opiera się na nowoczesnym modelu kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod, jak np. projekty biznesowe realizowane we współpracy z praktyką gospodarczą, gry symulacyjne, ćwiczenia interaktywne.

Szczegółowe informacje i program studiów: www.kierunekpig.uek.krakow.pl, facebook: @piguek

Atutami kierunku są:

- wykorzystanie nowoczesnych form kształcenia we współpracy z pracodawcami,

- program studiów dostosowany do najnowszych trendów w gospodarce,

- zdobycie kompetencji cyfrowych i umiejętności analitycznych przydatnych w każdej pracy,

- indywidualna opieka tutorska, czyli wsparcie i doradztwo przez cały czas trwania studiów dla każdego studenta,

- zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania metod ilościowych i jakościowych do podejmowania właściwych decyzji ekonomicznych.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne dla kandydatów:

31 maja - godz. 17.00, 8 czerwca - godz. 17.00, 11 czerwca - godz. 17.00

Link do spotkań na platformie Zoom: https://bit.ly/3wiSvry

pokaż metkę
Osoba publikująca: Monika Piechowicz
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także