INFORMACJA WYDZIAŁU SPRAW ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWIE ZAKAZU SPRZEDAŻY ALKOHOLU PRZEZ INTERNET

INFORMACJA WYDZIAŁU SPRAW ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWIE ZAKAZU SPRZEDAŻY ALKOHOLU PRZEZ INTERNET
Fot. pixabay

Szanowni Państwo,

W okresie epidemii i związanego z nią kryzysu zauważalny jest duży wzrost działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych za pośrednictwem internetu. Zjawisko to jest jak najbardziej korzystne zarówno z punktu widzenia przedsiębiorców, jak i bezpieczeństwa sanitarnego klientów, jednakże pragniemy zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię.

Otóż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, sprzedaż napojów alkoholowych za pośrednictwem internetu jest zabroniona. Dotyczy to każdego rodzaju napojów alkoholowych, w tym piwa. Ujawnienie takiej działalności skutkuje cofnięciem stałych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W ubiegłych latach w Urzędzie Miasta Krakowa były prowadzone takie postępowania, które zakończyły się utratą przez przedsiębiorców posiadanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W świetle powyższego, zwracamy uwagę na konieczność prowadzenia sprzedaży alkoholu zgodnie
z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zwracamy uwagę, że alkohol ma być dostępny jedynie w stałym punkcie sprzedaży (sklepie).

 

Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych

Tomasz Popiołek

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agata Miś
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także