NGO: Lokale użytkowe

NGO: Lokale użytkowe
Fot.

Miasto Kraków wspiera organizacje pozarządowe poprzez:

  1. Obniżenie dla organizacji pozarządowych stawek czynszowych netto z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.
  2. Odroczenie terminów uiszczenia opłat za korzystanie z lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.

Czy już można składać wnioski o pomoc:

TAK

Jak się starać o wsparcie:

W celu skorzystania z obniżki czynszu konieczne jest złożenie przez najemcę lokalu użytkowego wniosku, w którym wskazany będzie dzień zaprzestania prowadzenia działalności  w lokalu użytkowym. Nie wymagamy natomiast zawieszenia lub wykreślenia działalności z rejestru, do którego wpis stanowi podstawę funkcjonowania najemcy. Wniosek można przesłać do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w formie elektronicznej na adres zbk@zbk.krakow.pl . Nie jest konieczne uwierzytelnienie go bezpiecznym podpisem elektronicznym czy profilem zaufanym.

 Dodatkowo Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie przygotował rozwiązania prawne, które umożliwiły zmianę terminów uiszczenia opłat za korzystanie z lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.

Dane kontaktowe do komórki wspierającej:

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie - ZBK

ul. Bolesława Czerwieńskiego 16

31-319 Kraków

e-mail: zbk@zbk.krakow.pl  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Lokali Użytkowych pod numerami telefonu:  12 616 61 60, 12 291 28 21, 12 616 61 52, 12 616 61 51, 12 616 61 59, 12 291 28 45, 12 291 28 24.

Koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi:

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia - SZ

ul. Jana Dekerta 24

30-703 Kraków

e-mail: ngo@um.krakow.pl  

tel. 12 616 78 11

Pełna informacja o wsparciu:

W związku z ograniczeniami, które nałożone zostały ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną i wobec gwałtownie słabnącej koniunktury gospodarczej, przygotowano podstawy prawne umożliwiające obniżenie stawek czynszowych z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, w związku z czasowym zaprzestaniem prowadzenia działalności przez ich najemców.

Ad. 1. Obniżenie stawki czynszowej netto następuje na wniosek organizacji pozarządowej będącej najemcą lokalu użytkowego, na zasadach określonych w zarządzeniu nr 734/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.03.2020 r. w sprawie obniżenia stawek czynszowych netto z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, z uwagi na czasowe zaprzestanie prowadzenia działalności w lokalach przez ich najemców.

https://zbk-krakow.pl/aktualnosci_ogolne/238556,1999,komunikat,obnizki_stawek_czynszowych_dla_lok%20ali_uzytkowych.html

Ad. 2. Odroczenie terminów uiszczenia opłat za korzystanie z lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie odbywa się na zasadach uregulowanych zarządzeniem Nr 700/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2020 r. i następuje na wniosek organizacji pozarządowej.

Obniżka czynszu o 50% dla lokali użytkowych

https://zbk-krakow.pl/aktualnosci_ogolne/238375,1999,komunikat,zmiana_terminow_oplat_za_korzystanie_z_lokali_uzytkowych__.html

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 1105/2020 z dnia 13.05.2020 w sprawie obniżenia stawek czynszowych netto z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, z uwagi na spadek obrotów gospodarczych lub spadek przychodów, w tym spadek przychodów z działalności statutowej

Tagi: NGO, wsparcie

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: PAWEŁ MAJKA
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie