Jednorazowa opłata manipulacyjna za nieterminowe złożenie wniosku

Krakow PL logo

Jednorazowa opłata manipulacyjna za nieterminowe złożenie wniosku
Fot.

 

 

 

Miasto wspiera Twoją firmę poprzez:

Zaniechanie pobierania jednorazowej opłaty manipulacyjnej za nieterminowe złożenie wniosku (przed datą udostępnienia nieruchomości lub datą wnioskowanej zmiany), wynikające ze zmiany przepisów prawa lub innych ważnych okoliczności, za które wnioskodawca  nie ponosi odpowiedzialności. 

Czy już można składać wnioski o pomoc:  

TAK 

Jak się starać o wsparcie:

Działanie z urzędu.

Dane kontaktowe do komórki wspierającej:

Wydział Spraw Administracyjnych - SA

al. Powstania Warszawskiego 10

31-541 Kraków 

sekretariat tel.: 12-616-9320 

pracownicy merytoryczni: 12-616-93-18, 12-616-92-30, 12-616-92-52, 12 616-97-96,  12 616-92-68

e-mail: sa.umk@um.krakow.pl

Pełna informacja o wsparciu:

Pakiety pomocniczne - https://www.krakow.pl/aktualnosci/238792,32,komunikat,pakiety_pomocnicze_dla_przedsiebiorcow.html?_ga=2.171919264.1640451975.1584942524-1892551515.1582626031 

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: PAWEŁ MAJKA
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie