Poradniki w sieci

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości ma przyjemność przekazać Państwu poradnik dla mikroprzedsiębiorców dotyczący zarządzania i planowania strategicznego. Kierujemy go w szczególny sposób do małych firm oraz do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości ma przyjemność przekazać Państwu poradnik dla mikroprzedsiębiorców dotyczący zarządzania i planowania strategicznego. Kierujemy go w szczególny sposób do małych firm oraz do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Akademickiej Bibliotece Cyfrowej ABC-Kraków

 • Poradniki w

Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

- zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej
- co się zmienia w prawie spółek w nowym roku  
- jak przeprowadzić łączenie spółek
- jak korzystać ze znaku towarowego, by nie naruszać prawa
- zmiany w kodeksie spółek handlowych od 5 października
- wzory faktur wystawianych przez przedsiębiorców
- jaka jest odpowiedzialność majątkowa spółki za przestępstwa pracowników
- jakie obowiązki ma przedsiębiorca sprzedający towary przez Internet
- jakie ma prawa i za co odpowiada małżonek przedsiębiorcy
- jak dokonać rocznego rozliczenia ryczałtu i karty podatkowej
- jak można rozstrzygać spory z kontrahentem zagranicznym
- jak reklamować produkty i usługi zgodnie z prawem
- jakie dokumenty musi przygotować wykonawca do przetargu publicznego
- jak dokonać zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- jak przedsiębiorca może skutecznie dochodzić należności z faktury VAT
- opodatkowanie dochodów z likwidacji działalności gospodarczej
- jak poza państwowym sądem rozstrzygać spór z kontrahentem
- jak rozliczać koszty działalności prowadzonej w domu
- inwestycje na terenach objętych ochroną środowiska
- rozliczenia podatkowe spółek osobowych
- zarządzanie projektem unijnym i związane z tym ryzyko

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

http://www.parp.gov.pl/

Różne poradniki dla przedsiębiorców:

- Sektorowe Programy Operacyjne
- Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasie kryzysu

- Bezpieczne zawieranie umów przez fundusz pożyczkowy

- Dotacje na innowacje- przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

- Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
- Uzbekistan - przewodnik dla przedsiębiorców
- Ukraina - przewodnik dla przedsiębiorców
- Poradniki bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach budowlanych
- Kazachstan - przewodnik dla przedsiębiorców
- Zarządzanie należnościami w MSP
- Zamówienia publiczne agencji systemu narodów zjednoczonych
- Prawa autorskie i prawa pokrewne- poradnik przedsiębiorcy
- Ochrona własności przemysłowej
- Leasing - poradnik przedsiębiorcy
- Własność przemysłowa w działalności gospodarczej
- Sektor spożywczy i handlu artykułami spożywczymi - dostosowanie MSP do wymogów Unii Europejskiej
- Ochrona środowiska, ochrona wód - poradnik przedsiębiorcy
- Gospodarka odpadami- poradnik przedsiębiorcy

- Szkolenia internetowe Akademii PARP

Poradniki dotyczące BHP:
- Powszechnie obowiązujące przepisy BHP
- Przepisy BHP w umowach międzynarodowych

 • Twoja-firma.pl - wortal dla MSP
  Poradnik "poznaj tajniki prowadzenia firmy"
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Poradnik http://biznes.pl/firma z zakresu: podatków, rozpoczynania działalności gospodarczej, prowadzenia działalności, finansowania działalności, ubezpieczeń społecznych, 
 • Pracuj.pl
  Poradniki dla zamierzających lub prowadzących przedsiębiorstwo:
 • Ministerstwo Finansów
  Broszury informacyjne dla przedsiębiorców
 • Główny Inspektorat Sanitarny
  • Poradniki z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia:
   - Pięć kroków do bezpiecznej żywności
   - Akty prawne związane z bezpieczeństwem żywności i żywienia
   - Zasady systemu HACCP i GHP/GMP w zakładach produkcji i obrotu żywnością
   - Żywność genetycznie zmodyfikowana
   - Nowa żywność
 • Komisja Nadzoru Finansowego
  • Publikacje dotyczące rynku kapitałowego:
   - Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółek publicznych
   - Klient domu maklerskiego- prawa i obowiązki
   - Akcje i obligacje korporacyjne- oferta publiczna i rynek regulowany
   - Prawa uczestnika funduszu inwestycyjnego i sposób ich realizacji
   - Poradnik inwestora- jak inwestować w UE
   - Poradnik- jak uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
   - Poradnik- jak czytać prospekt emisyjny
   - W co inwestować czyli ABC inwestycji
   - Jak zacząć inwestować
   - Jaki wybrać fundusz inwestycyjny
 • Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego
  • Publikacje dotyczące rynku kapitałowego i przedsiębiorczości:
   - Rynek kapitałowy i terminowy
   - Prezentacje edukacyjne do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości
   - Anatomia sukcesu- depozyty i instrumenty rynku pieniężnego
   - Anatomia sukcesu- obligacje
   - Anatomia sukcesu- instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego
   - Anatomia sukcesu- rynek pierwotny papierów wartościowych
   - Anatomia sukcesu- rynek wtórny papierów wartościowych
   - Anatomia sukcesu- ogólne zasady inwestowania

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAXIMILIAN SOBOL
Podmiot publikujący: MSP Kraków