górne tło

Konkurs w ramach PO IR - Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze oraz badanie inteligentnych specjalizacji

Na stronach internetowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pojawiła się informacja na temat uruchomienia konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”.

Konkurs bazuje na propozycjach zakresów tematycznych i zagadnień badawczych zgłoszonych na początku roku 2016 m.in. przez Grupy Robocze ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, albo eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych. Zakres agend został opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw w tym Małopolskę.

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach od 12 czerwca do 12 września 2017 r. (do godz. 16:00)

Więcej informacji

 

 

dolne t�o